• strubbl
 • Nukular
 • hauptbahnhof
 • bollabolla
 • hakenbush
 • ericola
 • poke34
 • zerodi
 • itroll
 • Smoku
 • AbbaPater
 • chips
 • pozelacz
 • ziomalon
 • marcaineq
 • veritas1
 • bubblebeam
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

1162 264e 500
Reposted frommuszynka muszynka viameem meem
1466 e4c2
Reposted fromGIFer GIFer vialucanus lucanus
6717 d852 500

langsandlit:

laughlikesomethingbroken:

ecarretsamcp:

Gays are only acceptable in the form of Soviet propaganda

every time i see that last picture it completely baffles me as to what ELSE it could possibly be meant as
does anyone know what the children are supposed to represent?

what a beautiful family

Reposted frominkdrgn inkdrgn viasofias sofias

Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia a nie, że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł.

Reposted fromwojna wojna viaczarnemajtki czarnemajtki
8266 fbae 500
Reposted frommiqel miqel viadesi desi
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaanabee anabee
0222 4f5a 500
periodic table
Reposted fromdingens dingens viavolldost volldost
Reposted fromnaich naich
3272 96da 500
Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

Reposted frompusiek pusiek viatrue-blue-woman true-blue-woman

Proces zakochania wg Gerharda Crombacha:

Oczy zbierają informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów i oczu, odzieży i szczegółach twarzy. Następnie z prędkością 432 km/h sygnały docierają do mózgu. Jednocześnie ucho wyławia barwę głosu i śmiechu a nos rejestruje bezwonne feromony.

Sortowanie danych i porównywanie z przechowywanymi wzorcami doznań pozytywnych i negatywnych. Jeżeli wykryty został sygnał negatywny – proces ulega zamrożeniu, jeżeli pozytywny – mózg przechodzi do fazy trzeciej.

Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych hipotalamus zaczyna produkować fenyloetyloaminę. Początek tego procesu występuje zwykle ok. 4 sekundy. W tym czasie uderzenia serca zwiększyły się ok. 50%, automatycznie oddech staje się szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć.

8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Reposted frommakswilczur makswilczur viaszydera szydera
0417 7861 500

feminamorte:

Psychout for Murder | Rossano Brazzi, 1969

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
0438 bf1c 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
1179 fce4 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
Reposted frombesen besen viakrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl