• strubbl
 • Nukular
 • hauptbahnhof
 • bollabolla
 • hakenbush
 • ericola
 • poke34
 • zerodi
 • itroll
 • Smoku
 • AbbaPater
 • chips
 • pozelacz
 • ziomalon
 • marcaineq
 • veritas1
 • bubblebeam
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

Reposted fromboredwithlife boredwithlife viamesoute mesoute
7962 6aea 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

March 17 2018

Reposted fromAgnya Agnya viaszydera szydera
2903 c1dc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafajnychnielubie fajnychnielubie
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
9374 e079
Reposted frompiehus piehus
4199 1bf0
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamesoute mesoute
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.
5798 1e1d
Reposted fromxfrd xfrd viamesoute mesoute
3256 27a1 500
Reposted frommesoute mesoute
1219 b69b
Reposted fromniewychowana niewychowana viamesoute mesoute
Prawdopodobnie będę wariatką do końca życia. Pewnie będę podejmować pojebane decyzje i robić nienormalne rzeczy, nie zdając sobie nawet sprawy, że są nienormalne. Ludzie będą się nade mną litować, a ja sobie nigdy nikogo normalnego nie znajdę. I tak będzie zawsze, (...). Zostałam uszkodzona.
Tych zniszczeń nie da się naprawić.
— Rainbow Rowell "Fangirl"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamesoute mesoute
0741 b2a3
Reposted frommeem meem viakolis kolis
7325 676a 500
Reposted fromnudityandnerdery nudityandnerdery viakolis kolis
4451 06ed 500
Reposted frompiehus piehus viakolis kolis
tak powinno być.
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viakolis kolis
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viakolis kolis
Reposted fromgruetze gruetze viakolis kolis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl